پیام های بهداشتی و پزشکی

ببخش اگر خودم را به مریضی میزنم. نمی دانی چه لذتی دارد وقتی با چشم های نگران تمام تنم را چک میکنی… آنان که به زندگی دیگران نور میبخشند ، روزی خورشید خواهند شد چه غذاهایی را بیشتر بخوریم – مصرف میوه ها و سبزی ها را در برنامه غذایی روزانه افزایش دهید، انواع میوه […]

Read More »