كورس آموزشي تعويض مفصل هيپ و شكستگيهاي لگن و استابولوم

دکتر مهدی معزی دکتر مهدی معزی دکتر مهدی معزی دکتر مهدی معزی سمینار تعويض مفصل هيپ و شكستگيهاي لگن و استابولوم كورس آموزشي تعويض مفصل هيپ و شكستگيهاي لگن و استابولوم كه با حضور پروفسور فؤاد از مصر و پروفسور ماركو از اسپانيا انجام شد. در اين كورس كه با اسپانسري شركت جانسون آمريكا انجام […]

Read More »